N06828 SurveyDec 12   K01305 SurveyDec 10   N04512 SurveyDec 09  
M00111 SurveyDec 04   P01077 SurveyNov 30   N11670 PictureNov 27  
N15516 SurveyNov 25   V00567 SurveyNov 24   V00566 SurveyNov 23  
K01553 SurveyNov 22   R01095 SurveyNov 21   P01076 SurveyNov 20  
N17501 SurveyNov 19   N12724 SurveyNov 18   F00104 SurveyNov 17  
K01546 SurveyNov 16   V00565 SurveyNov 15   K01544 SurveyNov 14  
V00564 SurveyNov 12   R01289 SurveyNov 09   P00146 SurveyNov 08  
P01071 SurveyNov 07   V00561 SurveyNov 05   V00560 SurveyNov 04  
N17068 SurveyNov 03   N15150 SurveyNov 02   N12591 SurveyNov 01  
V00558 SurveyOct 31   E00792 SurveyOct 30   V00548 SurveyOct 29  
V00557 SurveyOct 28   F00100 SurveyOct 27   V00555 SurveyOct 26  
M00097 SurveyOct 25   C01317 SurveyOct 23   C00101 SurveyOct 19  
N02427 SurveyOct 18   N16373 SurveyOct 17   N11752 SurveyOct 16  
K01539 SurveyOct 15   P01075 SurveyOct 11   V00554 SurveyOct 09  
V00553 SurveyOct 07   V00551 SurveyOct 05   M00095 SurveyOct 02  
P01074 SurveySep 28   P00972 SurveySep 24   N18180 SurveySep 23  
E00973 SurveySep 22   V00550 SurveySep 21   M00094 SurveySep 18  
D00173 SurveySep 16   V00549 SurveySep 15   D02131 SurveySep 12  
P01074 SurveySep 11   V00548 SurveySep 10   V00547 SurveySep 09  
N03521 SurveySep 08   N03581 SurveySep 03   H01039 SurveyAug 31  
N15513 SurveyAug 30   V00545 SurveyAug 27   P01073 SurveyAug 22  
N03570 SurveyAug 21   N06738 SurveyAug 20   N11846 SurveyAug 19  
V00544 SurveyAug 15   N07165 SurveyAug 14   V00539 SurveyAug 13  
N06736 SurveyAug 12   P01072 SurveyAug 11   V00544 SurveyAug 10  
P01072 SurveyAug 02   P01070 SurveyJul 31   N12762 SurveyJul 30  
G00316 SurveyJul 29   N15407 SurveyJul 28   N16052 SurveyJul 27  
K01530 SurveyJul 26   V00543 SurveyJul 25   V00169 SurveyJul 24  
V00542 SurveyJul 23   N09547 SurveyJul 22   N15170 SurveyJul 20  
R00635 SurveyJul 19   D00165 SurveyJul 18   V00542 SurveyJul 13  
V00541 SurveyJul 11   S00085 SurveyJul 07   N15027 SurveyJul 05  
V00537 SurveyJul 04   F00098 SurveyJul 03   N12762 SurveyJul 01  
N14947 SurveyJun 28   D02721 SurveyJun 27   R01832 SurveyJun 26  
D05613 SurveyJun 25   N04520 SurveyJun 24   D08209 SurveyJun 20  
V00535 SurveyJun 19   N06331 SurveyJun 18   N06094 SurveyJun 03  
N12060 SurveyJun 02   N13428 SurveyMay 30   H01037 SurveyMay 29  
T00833 SurveyMay 28   N03046 SurveyMay 22   D07297 SurveyMay 08  
V00534 SurveyMay 06   S00009 SurveyMay 05   H01036 SurveyMay 04  
H01032 SurveyMay 03   T00161 SurveyMay 02   N01874 SurveyMay 01  
G01924 SurveyApr 30   N09914 SurveyApr 29   N15075 SurveyApr 25  
G01018 SurveyApr 24   N02729 SurveyApr 23   G01923 SurveyApr 22  
G01922 SurveyApr 15   E01004 SurveyApr 13   R00190 SurveyApr 12  
K01525 SurveyApr 11   G01921 SurveyApr 05   V00533 SurveyApr 02  
V00532 SurveyMar 27   N13307 SurveyMar 23   V00531 SurveyMar 22  
M00093 SurveyMar 21   V00530 SurveyMar 20   G01918 SurveyMar 19  
G01915 SurveyMar 18   N12147 SurveyMar 17   D04062 SurveyMar 15  
G01913 SurveyMar 14   N16119 SurveyMar 09   G01912 SurveyMar 08  
F00096 SurveyMar 07   V00529 SurveyMar 06   V00528 SurveyMar 04  
D07621 SurveyMar 03   V00525 SurveyMar 02   K01524 SurveyFeb 28  
F00093 SurveyFeb 27   V00522 SurveyFeb 26   V00521 SurveyFeb 25  
V00520 SurveyFeb 21   N00075 SurveyFeb 20   N17123 SurveyFeb 19  
V00520 SurveyFeb 17   F00092 SurveyFeb 16   P01071 SurveyFeb 13  
V00519 SurveyFeb 11   N11669 SurveyFeb 07   N02373 SurveyFeb 06  
K01521 SurveyFeb 04   N04081 SurveyFeb 02   N13117 SurveyFeb 01  
C01316 SurveyJan 29   R02016 SurveyJan 28   N07928 SurveyJan 26  
N18462 SurveyJan 24   N15047 SurveyJan 23   V00518 SurveyJan 22  
N05264 SurveyJan 21   P01070 SurveyJan 20   V00517 SurveyJan 18  
G01909 SurveyJan 15   G01906 SurveyJan 13   V00515 SurveyJan 12  
V00510 SurveyJan 11   V00514 SurveyJan 10   F00085 SurveyJan 09  
V00513 SurveyJan 05   V00512 SurveyJan 04   V00511 SurveyJan 03